توافق محرمانه دولت یازدهم با FATF برای تحریم ۸۷ فرد و نهاد داخلی

توافق محرمانه دولت یازدهم با FATF برای تحریم ۸۷ فرد و نهاد داخلی

این کارشناس سیاسی نوشت: بر اساس توافق با FATF جمعا ۸۷ فرد و نهاد از جمله برخی ارکان سپاه،‌ وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء‌ و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار حجازی، سردار احمدیان، سردار وحید دستجردی، سردار نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور، توسط دولت تدبیر و امید در داخل خاک ایران تحریم می‌شوند.

توافق محرمانه دولت یازدهم با FATF برای تحریم ۸۷ فرد و نهاد داخلی

(image)

این کارشناس سیاسی نوشت: بر اساس توافق با FATF جمعا ۸۷ فرد و نهاد از جمله برخی ارکان سپاه،‌ وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء‌ و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار حجازی، سردار احمدیان، سردار وحید دستجردی، سردار نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور، توسط دولت تدبیر و امید در داخل خاک ایران تحریم می‌شوند.
توافق محرمانه دولت یازدهم با FATF برای تحریم ۸۷ فرد و نهاد داخلی

اخبار دنیای دیجیتال