تهران دوباره گرم می‌شود/ وضعیت هواشناسی چندروز آینده

تهران دوباره گرم می‌شود/ وضعیت هواشناسی چندروز آینده

اداره کل هواشناسی استان تهران پیش بینی کرد که دمای هوای تمامی شهرستان های استان در سه روز آینده سه درجه افزایش یابد.

تهران دوباره گرم می‌شود/ وضعیت هواشناسی چندروز آینده

(image)

اداره کل هواشناسی استان تهران پیش بینی کرد که دمای هوای تمامی شهرستان های استان در سه روز آینده سه درجه افزایش یابد.
تهران دوباره گرم می‌شود/ وضعیت هواشناسی چندروز آینده

خبر جدید