تهدید به بمب‌گذاری در آمریکا/ ایستگاه اصلی قطار واشنگتن تخلیه شد

تهدید به بمب‌گذاری در آمریکا/ ایستگاه اصلی قطار واشنگتن تخلیه شد

منابع خبری بامداد پنجشنبه از تخلیه ایستگاه اصلی قطار در واشنگتن به دلیل تهدید بمب خبر داده‌اند.

تهدید به بمب‌گذاری در آمریکا/ ایستگاه اصلی قطار واشنگتن تخلیه شد

(image)

منابع خبری بامداد پنجشنبه از تخلیه ایستگاه اصلی قطار در واشنگتن به دلیل تهدید بمب خبر داده‌اند.
تهدید به بمب‌گذاری در آمریکا/ ایستگاه اصلی قطار واشنگتن تخلیه شد

لردگان