تندباد مشگین شهر را درنوردید

تندباد مشگین شهر را درنوردید

 تندباد با سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت روز شنبه شهرستان مشگین شهر در شمال غرب اردبیل را درنوردید.

تندباد مشگین شهر را درنوردید

(image)

 تندباد با سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت روز شنبه شهرستان مشگین شهر در شمال غرب اردبیل را درنوردید.
تندباد مشگین شهر را درنوردید

سپهر نیوز