تنبیه ۱۶ سرباز آمریکایی به خاطر حمله اشتباهی به بیمارستان قندوز افغانستان

تنبیه ۱۶ سرباز آمریکایی به خاطر حمله اشتباهی به بیمارستان قندوز افغانستان

چندین ماه پس از حمله نیروهای آمریکایی به بیمارستان «پزشکان بدون مرز» در شهر «قندوز» افغانستان ارتش آمریکا امروز از تنبیه ۱۶ سرباز به دلیل بمباران اشتباهی این مرکز درمانی خبر داد.

تنبیه ۱۶ سرباز آمریکایی به خاطر حمله اشتباهی به بیمارستان قندوز افغانستان

(image)

چندین ماه پس از حمله نیروهای آمریکایی به بیمارستان «پزشکان بدون مرز» در شهر «قندوز» افغانستان ارتش آمریکا امروز از تنبیه ۱۶ سرباز به دلیل بمباران اشتباهی این مرکز درمانی خبر داد.
تنبیه ۱۶ سرباز آمریکایی به خاطر حمله اشتباهی به بیمارستان قندوز افغانستان

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

تلگرام