تمرین استقلال فردا در کمپ مرحوم حجازی برگزار می‌شود

تمرین استقلال فردا در کمپ مرحوم حجازی برگزار می‌شود

اولین تمرین تیم فوتبال استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستان فردا در کمپ مرحوم حجازی برگزار می‌شود.

تمرین استقلال فردا در کمپ مرحوم حجازی برگزار می‌شود

(image)

اولین تمرین تیم فوتبال استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستان فردا در کمپ مرحوم حجازی برگزار می‌شود.
تمرین استقلال فردا در کمپ مرحوم حجازی برگزار می‌شود

اسکای نیوز