تمدن ۱۱ هزار ساله ایران بیش از ۸۰۰ هزار اثر تاریخی دارد

تمدن ۱۱ هزار ساله ایران بیش از ۸۰۰ هزار اثر تاریخی دارد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: سابقه تاریخی تمدن ۱۱ هزار ساله ایران حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون اثر تاریخی را در سطح کشور به یادگار گذاشته است.

تمدن ۱۱ هزار ساله ایران بیش از ۸۰۰ هزار اثر تاریخی دارد

(image)

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: سابقه تاریخی تمدن ۱۱ هزار ساله ایران حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون اثر تاریخی را در سطح کشور به یادگار گذاشته است.
تمدن ۱۱ هزار ساله ایران بیش از ۸۰۰ هزار اثر تاریخی دارد

free download movie

باران دانلود