تماس مستقیم مسیح علی نژاد با وزیر اطلاعات!

تماس مستقیم مسیح علی نژاد با وزیر اطلاعات!

مسیح علی نژاد:من هم گوشی را برداشتم و تماس گرفتم با شماره تلفن آقای علوی تا ببینم چقدر پاسخگو است.

تماس مستقیم مسیح علی نژاد با وزیر اطلاعات!

(image)

مسیح علی نژاد:من هم گوشی را برداشتم و تماس گرفتم با شماره تلفن آقای علوی تا ببینم چقدر پاسخگو است.
تماس مستقیم مسیح علی نژاد با وزیر اطلاعات!

خرید بک لینک

اسکای نیوز