تلاش عربستان برای تغییر پیش‌نویس طرح «فریز نفتی» شکست خورد

تلاش عربستان برای تغییر پیش‌نویس طرح «فریز نفتی» شکست خورد

در حالی که عربستان تلاش می‌کرد تا بندی را که در پیش‌نویس طرح فریز نفتی مرتبط با ایران است را تغییر دهد، خبرگزاری تاس اعلام کرد این تلاش به نتیجه‌ای نرسید.

تلاش عربستان برای تغییر پیش‌نویس طرح «فریز نفتی» شکست خورد

(image)

در حالی که عربستان تلاش می‌کرد تا بندی را که در پیش‌نویس طرح فریز نفتی مرتبط با ایران است را تغییر دهد، خبرگزاری تاس اعلام کرد این تلاش به نتیجه‌ای نرسید.
تلاش عربستان برای تغییر پیش‌نویس طرح «فریز نفتی» شکست خورد

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ