تلاش روسیه برای بازیابی صدای خلبان جت مسافربری قبل از سانحه

تلاش روسیه برای بازیابی صدای خلبان جت مسافربری قبل از سانحه

کارشناسان روسی در تلاش هستند تا دستگاه ضبط صدا حاوی آخرین مکالمات خلبان بوئینگ مسافربری شرکت فلای دبی قبل از اینکه دچار سانحه شود را ترمیم کنند.

تلاش روسیه برای بازیابی صدای خلبان جت مسافربری قبل از سانحه

(image)

کارشناسان روسی در تلاش هستند تا دستگاه ضبط صدا حاوی آخرین مکالمات خلبان بوئینگ مسافربری شرکت فلای دبی قبل از اینکه دچار سانحه شود را ترمیم کنند.
تلاش روسیه برای بازیابی صدای خلبان جت مسافربری قبل از سانحه

گوشی

خبر فرهنگیان