تلاش بارزانی برای اعزام هیأت مشترک برای مذاکره با مقامات بغداد

تلاش بارزانی برای اعزام هیأت مشترک برای مذاکره با مقامات بغداد

حزب دموکرات کردستان عراق تلاش دارد پس از تفاهم با دیگر گروههای کُرد، هیأتی را برای مذاکره با مقامات عراقی به بغداد اعزام کند.

تلاش بارزانی برای اعزام هیأت مشترک برای مذاکره با مقامات بغداد

(image)

حزب دموکرات کردستان عراق تلاش دارد پس از تفاهم با دیگر گروههای کُرد، هیأتی را برای مذاکره با مقامات عراقی به بغداد اعزام کند.
تلاش بارزانی برای اعزام هیأت مشترک برای مذاکره با مقامات بغداد

اتوبیوگرافی