تقویت شورای نظارتی ارشاد بعد از تذکر رهبری درباب ولنگاری فرهنگی/ همه مردم استفاده نامناسب از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کنند

تقویت شورای نظارتی ارشاد بعد از تذکر رهبری درباب ولنگاری فرهنگی/ همه مردم استفاده نامناسب از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کنند

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: خیلی نمی‌توانیم در قضیه ماهواره برخوردهایی صرفا سلبی داشته باشیم اما درصدی که وزیر ارشاد در استفاده از ماهواره اعلام کرد نزدیک به واقعیت است ولی همچنان قانون قبل ساری و جاری است.

تقویت شورای نظارتی ارشاد بعد از تذکر رهبری درباب ولنگاری فرهنگی/ همه مردم استفاده نامناسب از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کنند

(image)

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: خیلی نمی‌توانیم در قضیه ماهواره برخوردهایی صرفا سلبی داشته باشیم اما درصدی که وزیر ارشاد در استفاده از ماهواره اعلام کرد نزدیک به واقعیت است ولی همچنان قانون قبل ساری و جاری است.
تقویت شورای نظارتی ارشاد بعد از تذکر رهبری درباب ولنگاری فرهنگی/ همه مردم استفاده نامناسب از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کنند

دانلود فیلم با لینک مستقیم