تقدیر از کسروی و تقی‌زاده قابل تحمل نیست/ هشدار به وزارت ارشاد

تقدیر از کسروی و تقی‌زاده قابل تحمل نیست/ هشدار به وزارت ارشاد

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گفت: وضعیت کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد قابل‌قبول نیست و باید جلوی ترویج و انتشار محتواهای ضداسلامی و ضدفرهنگی گرفته شود و دراین‌باره فعلاً به تذکر لسانی بسنده می‌کنیم.

تقدیر از کسروی و تقی‌زاده قابل تحمل نیست/ هشدار به وزارت ارشاد

(image)

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گفت: وضعیت کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد قابل‌قبول نیست و باید جلوی ترویج و انتشار محتواهای ضداسلامی و ضدفرهنگی گرفته شود و دراین‌باره فعلاً به تذکر لسانی بسنده می‌کنیم.
تقدیر از کسروی و تقی‌زاده قابل تحمل نیست/ هشدار به وزارت ارشاد

کیمیا دانلود