تعطیلی نمازهای جمعه بحرین به دنبال سرکوب‌های آل‌خلیفه

تعطیلی نمازهای جمعه بحرین به دنبال سرکوب‌های آل‌خلیفه

به دنبال اقدامات سرکوبگرانه اخیر رژیم آل خلیفه و اعمال محدودیت برای انجام فرائض دینی مردم بحرین، علمای این کشور از تعطیلی نمازهای جمعه در سراسر کشور خبر دادند.

تعطیلی نمازهای جمعه بحرین به دنبال سرکوب‌های آل‌خلیفه

(image)

به دنبال اقدامات سرکوبگرانه اخیر رژیم آل خلیفه و اعمال محدودیت برای انجام فرائض دینی مردم بحرین، علمای این کشور از تعطیلی نمازهای جمعه در سراسر کشور خبر دادند.
تعطیلی نمازهای جمعه بحرین به دنبال سرکوب‌های آل‌خلیفه

سپهر نیوز