تعداد معلمان فوت شده در حین خدمت طی ۵ سال اخیر

تعداد معلمان فوت شده در حین خدمت طی ۵ سال اخیر

با کمی جست‌جو در سایت‌های خبری، می‌شود آماری ثبت‌نشده از مرگ معلمانی را رقم زد که در راه مدرسه یا در خود مدرسه به دلا‌یلی جان باخته‌اند. با یک حساب سرانگشتی می‌شود رقم ٣٦ نفر را در این پنج سال مکتوب کرد.

تعداد معلمان فوت شده در حین خدمت طی ۵ سال اخیر

(image)

با کمی جست‌جو در سایت‌های خبری، می‌شود آماری ثبت‌نشده از مرگ معلمانی را رقم زد که در راه مدرسه یا در خود مدرسه به دلا‌یلی جان باخته‌اند. با یک حساب سرانگشتی می‌شود رقم ٣٦ نفر را در این پنج سال مکتوب کرد.
تعداد معلمان فوت شده در حین خدمت طی ۵ سال اخیر

آپدیت نود 32 دوشنبه

فیلم سریال آهنگ