تعداد تاکسی های شهر آفتاب ۳ برابر شد

تعداد تاکسی های شهر آفتاب ۳ برابر شد

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از جابه جایی حدود ۲۰۰هزار نفر در ۳ روز ابتدایی نمایشگاه کتاب توسط تاکسی ها خبرداد.

تعداد تاکسی های شهر آفتاب ۳ برابر شد

(image)

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از جابه جایی حدود ۲۰۰هزار نفر در ۳ روز ابتدایی نمایشگاه کتاب توسط تاکسی ها خبرداد.
تعداد تاکسی های شهر آفتاب ۳ برابر شد

خرید بک لینک

اس ام اس جدید