تشییع ۸ شهید دفاع مقدس و مدافع حرم در قم

تشییع ۸ شهید دفاع مقدس و مدافع حرم در قم

تشییع ۸ شهید دفاع مقدس و مدافع حرم در قم

(image)
تشییع ۸ شهید دفاع مقدس و مدافع حرم در قم

خبرگزاری مهر