تشییع پیکر استاد «حمید سبزواری» فردا از حوزه هنری

تشییع پیکر استاد «حمید سبزواری» فردا از حوزه هنری

پیکر استاد «حمید سبزواری» پدر شعر انقلاب فردا از حوزه هنری تشییع می‌شود.

تشییع پیکر استاد «حمید سبزواری» فردا از حوزه هنری

(image)

پیکر استاد «حمید سبزواری» پدر شعر انقلاب فردا از حوزه هنری تشییع می‌شود.
تشییع پیکر استاد «حمید سبزواری» فردا از حوزه هنری