تشکیل ۵ مجتمع برای ایجاد ۵ برند ملی فناوری/ راهکار رفع مشکلات کشور تشکیل دو حزب سیاسی مقتدر است

تشکیل ۵ مجتمع برای ایجاد ۵ برند ملی فناوری/ راهکار رفع مشکلات کشور تشکیل دو حزب سیاسی مقتدر است

رئیس جهاد دانشگاهی به تشریح دستاوردهای این مرکز پرداخت و گفت: تشکیل دو حزب سیاسی مقتدر راهکار رفع مشکلات کشور است و ما نیاز به برنامه واحدی داریم که در گردش ‌های سیاسی تغییر نکند

تشکیل ۵ مجتمع برای ایجاد ۵ برند ملی فناوری/ راهکار رفع مشکلات کشور تشکیل دو حزب سیاسی مقتدر است

(image)

رئیس جهاد دانشگاهی به تشریح دستاوردهای این مرکز پرداخت و گفت: تشکیل دو حزب سیاسی مقتدر راهکار رفع مشکلات کشور است و ما نیاز به برنامه واحدی داریم که در گردش ‌های سیاسی تغییر نکند
تشکیل ۵ مجتمع برای ایجاد ۵ برند ملی فناوری/ راهکار رفع مشکلات کشور تشکیل دو حزب سیاسی مقتدر است

قدیر نیوز