تشکیل فراکسیون فرش در مجلس!

تشکیل فراکسیون فرش در مجلس!

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس دهم مصمم هستیم تا با همراهی استان‌هایی که تولید فرش در آنها رونق دارد، فراکسیون فرش را تشکیل داده و راه‌اندازی کنیم.

تشکیل فراکسیون فرش در مجلس!

(image)

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس دهم مصمم هستیم تا با همراهی استان‌هایی که تولید فرش در آنها رونق دارد، فراکسیون فرش را تشکیل داده و راه‌اندازی کنیم.
تشکیل فراکسیون فرش در مجلس!

خرید بک لینک رنک 5

خبر دانشجویی