تشکر باشگاه استقلال از مظلومی بعد از انتخاب منصوریان

تشکر باشگاه استقلال از مظلومی بعد از انتخاب منصوریان

باشگاه استقلال طی بیانیه ای از زحمات مظلومی تشکر و رسما انتخاب علیرضا منصوریان را اعلام کرد.

تشکر باشگاه استقلال از مظلومی بعد از انتخاب منصوریان

(image)

باشگاه استقلال طی بیانیه ای از زحمات مظلومی تشکر و رسما انتخاب علیرضا منصوریان را اعلام کرد.
تشکر باشگاه استقلال از مظلومی بعد از انتخاب منصوریان

wolrd press news