تشکر آیت‌الله جنتی از رهبر انقلاب به دلیل انتصاب فقهای شورای نگهبان

تشکر آیت‌الله جنتی از رهبر انقلاب به دلیل انتصاب فقهای شورای نگهبان

دبیر شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد که این نهاد بتواند با همدلی و صمیمیت بین اعضا در انجام وظایف شرعی و قانونی خود موفق باشد.

تشکر آیت‌الله جنتی از رهبر انقلاب به دلیل انتصاب فقهای شورای نگهبان

(image)

دبیر شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد که این نهاد بتواند با همدلی و صمیمیت بین اعضا در انجام وظایف شرعی و قانونی خود موفق باشد.
تشکر آیت‌الله جنتی از رهبر انقلاب به دلیل انتصاب فقهای شورای نگهبان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی