تشریح فعالیت‌های موسسه صلح زیبا/ تشکیل کمپین حمایت از مردم کشمیر

تشریح فعالیت‌های موسسه صلح زیبا/ تشکیل کمپین حمایت از مردم کشمیر

معاون اجرایی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کمپین ۳ هزار نفره حمایت از مردم کشمیر توسط این مرکز خبر داد.

تشریح فعالیت‌های موسسه صلح زیبا/ تشکیل کمپین حمایت از مردم کشمیر

(image)

معاون اجرایی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کمپین ۳ هزار نفره حمایت از مردم کشمیر توسط این مرکز خبر داد.
تشریح فعالیت‌های موسسه صلح زیبا/ تشکیل کمپین حمایت از مردم کشمیر

wolrd press news