ترک خوردن دیوار امید ماحصل دو ماه شکست/ از ادعای مجلس ۹۰ درصد اصلاح طلبان تا انشقاق

ترک خوردن دیوار امید ماحصل دو ماه شکست/ از ادعای مجلس ۹۰ درصد اصلاح طلبان تا انشقاق

از ابتدا که اصلاح طلبان لیست امید را برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می چیدند باید بیشتر از آن که به رای آوری فکر می کردند به کارآمدی و اتحاد و انسجام می اندیشیدند تا شکست های اخیرشان در مجلس سبب سرخوردگی شان نمی شد.

ترک خوردن دیوار امید ماحصل دو ماه شکست/ از ادعای مجلس ۹۰ درصد اصلاح طلبان تا انشقاق

(image)

از ابتدا که اصلاح طلبان لیست امید را برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می چیدند باید بیشتر از آن که به رای آوری فکر می کردند به کارآمدی و اتحاد و انسجام می اندیشیدند تا شکست های اخیرشان در مجلس سبب سرخوردگی شان نمی شد.
ترک خوردن دیوار امید ماحصل دو ماه شکست/ از ادعای مجلس ۹۰ درصد اصلاح طلبان تا انشقاق

دانلود سریال و آهنگ