ترک اعتراضی نشست سران شانگهای از سوی ظریف تکذیب شد

ترک اعتراضی نشست سران شانگهای از سوی ظریف تکذیب شد

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران ادعای انتشار یافته مبنی بر خروج محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند را تکذیب کرد.

ترک اعتراضی نشست سران شانگهای از سوی ظریف تکذیب شد

(image)

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران ادعای انتشار یافته مبنی بر خروج محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند را تکذیب کرد.
ترک اعتراضی نشست سران شانگهای از سوی ظریف تکذیب شد

آهنگ جدید