ترکیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را ممنوع الخروج کرد/ اخراج ۶۰ هزارنفر تاکنون 

ترکیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را ممنوع الخروج کرد/ اخراج ۶۰ هزارنفر تاکنون 

دولت ترکیه به دلیل نگرانی از ارتباط دانشگاهیان با فتح‌الله گولن، تمامی اعضای علمی این کشور را ممنوع الخروج کرد.

ترکیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را ممنوع الخروج کرد/ اخراج ۶۰ هزارنفر تاکنون 

(image)

دولت ترکیه به دلیل نگرانی از ارتباط دانشگاهیان با فتح‌الله گولن، تمامی اعضای علمی این کشور را ممنوع الخروج کرد.
ترکیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را ممنوع الخروج کرد/ اخراج ۶۰ هزارنفر تاکنون 

طاووس موزیک