تروریست‌ها زیر آتش بمباران نیروی هوایی روسیه/ مواضع شورشیان در حلب ۲۰۰ بار بمباران شد

تروریست‌ها زیر آتش بمباران نیروی هوایی روسیه/ مواضع شورشیان در حلب ۲۰۰ بار بمباران شد

جنگنده‌های روسی و سوری طی ۴۶ سورتی پرواز ۲۰۰ بار مواضع گروه‌‌های مسلح را در حلب بمباران کردند.

تروریست‌ها زیر آتش بمباران نیروی هوایی روسیه/ مواضع شورشیان در حلب ۲۰۰ بار بمباران شد

(image)

جنگنده‌های روسی و سوری طی ۴۶ سورتی پرواز ۲۰۰ بار مواضع گروه‌‌های مسلح را در حلب بمباران کردند.
تروریست‌ها زیر آتش بمباران نیروی هوایی روسیه/ مواضع شورشیان در حلب ۲۰۰ بار بمباران شد

فروش بک لینک