تروریست‌ها در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند/ کشته شدن ۱۲۰ تروریست

تروریست‌ها در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند/ کشته شدن ۱۲۰ تروریست

پس از تسلط ارتش سوریه بر شهرک راهبردی «کنسبا» تروریست ها دیشب باردیگر تلاش کردند این شهرک را اشغال کنند ولی در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند.

تروریست‌ها در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند/ کشته شدن ۱۲۰ تروریست

(image)

پس از تسلط ارتش سوریه بر شهرک راهبردی «کنسبا» تروریست ها دیشب باردیگر تلاش کردند این شهرک را اشغال کنند ولی در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند.
تروریست‌ها در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند/ کشته شدن ۱۲۰ تروریست

خبرگزاری ایران