تروریست‌ها از جان مردم اکباتان چه می‌خواهند؟

تروریست‌ها از جان مردم اکباتان چه می‌خواهند؟

خبرنگار خبرگزاری دانشجو از رضایت اهالی شهرک اکباتان گفت. از امنیت و آرامشی که در پناه «دارالقرآن» به‌دست آورده‌اند. آرامشی که البته خار چشمان تروریست‌ها است.

تروریست‌ها از جان مردم اکباتان چه می‌خواهند؟

(image)

خبرنگار خبرگزاری دانشجو از رضایت اهالی شهرک اکباتان گفت. از امنیت و آرامشی که در پناه «دارالقرآن» به‌دست آورده‌اند. آرامشی که البته خار چشمان تروریست‌ها است.
تروریست‌ها از جان مردم اکباتان چه می‌خواهند؟

پرس نیوز