ترس آمریکا از نفوذ ایران در عراق

ترس آمریکا از نفوذ ایران در عراق

وزیر خارجه عراق می‌گوید سردار سلیمانی مشاور نظامی و میهمان رسمی دولت عراق است اما نماینده اوباما در ائتلاف می گوید «نفوذ زیاد» ایران در میان گروه‌های مقاومت مردمی عراق، باعث نگرانی واشنگتن و بغداد است.

ترس آمریکا از نفوذ ایران در عراق

(image)

وزیر خارجه عراق می‌گوید سردار سلیمانی مشاور نظامی و میهمان رسمی دولت عراق است اما نماینده اوباما در ائتلاف می گوید «نفوذ زیاد» ایران در میان گروه‌های مقاومت مردمی عراق، باعث نگرانی واشنگتن و بغداد است.
ترس آمریکا از نفوذ ایران در عراق

بازی