ترامپ برای اولین بار از کلینتون پیشی گرفت

ترامپ برای اولین بار از کلینتون پیشی گرفت

نظرسنجی‌ جدیدی که در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای اولین بار از رقیب احتمالی‌اش از دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری، پیشی گرفته است.

ترامپ برای اولین بار از کلینتون پیشی گرفت

(image)

نظرسنجی‌ جدیدی که در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای اولین بار از رقیب احتمالی‌اش از دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری، پیشی گرفته است.
ترامپ برای اولین بار از کلینتون پیشی گرفت

خرید بک لینک

موسیقی