ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های «تهران-کرج» و «کرج-قزوین»

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های «تهران-کرج» و «کرج-قزوین»

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای کرج – چالوس، هراز، رشت – قزوین و آزادراه‌های کرج – قزوین و تهران – کرج خبر داد.

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های «تهران-کرج» و «کرج-قزوین»

(image)

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای کرج – چالوس، هراز، رشت – قزوین و آزادراه‌های کرج – قزوین و تهران – کرج خبر داد.
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های «تهران-کرج» و «کرج-قزوین»

تلگرام