تخلف چند بازیکن فوتبال به دست‌مان رسیده است/ در طراحی لباس کاروان ایران بی‌تقصیرم

تخلف چند بازیکن فوتبال به دست‌مان رسیده است/ در طراحی لباس کاروان ایران بی‌تقصیرم

وزیر ورزش و جوانان می‌گوید: گزارشاتی از چند بازیکن به او رسیده که وی در حال بررسی است.

تخلف چند بازیکن فوتبال به دست‌مان رسیده است/ در طراحی لباس کاروان ایران بی‌تقصیرم

(image)

وزیر ورزش و جوانان می‌گوید: گزارشاتی از چند بازیکن به او رسیده که وی در حال بررسی است.
تخلف چند بازیکن فوتبال به دست‌مان رسیده است/ در طراحی لباس کاروان ایران بی‌تقصیرم

فروش بک لینک قوی

فستیوال فیلم