تحلیل تکنیکال حفاری | حفاری شمال

تحلیل تکنیکال حفاری | حفاری شمال
تحلیل تکنیکال حفاری

نماد حفاری چندی پیش خط روند صعودی ۵ ساله خود را شکست و پس از آن افتی پرسرعت را تجربه کرد و اکنون در ناحیه ای است که می تواند از حمایت دو خط روند داخلی بهره مند شود. چنانچه سهم به این محدوده حمایتی واکنش مثبت ادامه داری دهد، واگرایی مثبت مخفی ایجاد شده در سهم قوت می یابد و امکان حرکت رو به بالای سهم ایجاد می شود. هدف اولیه ای که برای حرکت احتمالی سهم می توان متصور بود، ۳۰۷۰ ریال است و پس از آن نیز حرکت تا هدف دینامیک وابسته به خط روند صعودی از پیش شکسته شده ممکن خواهد بود. در صورت مشاهده حجم خرید مناسب و ورود نقدینگی به سهم، ورود به سهم با حد ضرر تثبیت زیر ۲۰۵۰ ریال می تواند مناسب باشد.
منبع: شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را ب …

تحلیل تکنیکال حفاری | حفاری شمال

تحلیل تکنیکال حفاری

نماد حفاری چندی پیش خط روند صعودی ۵ ساله خود را شکست و پس از آن افتی پرسرعت را تجربه کرد و اکنون در ناحیه ای است که می تواند از حمایت دو خط روند داخلی بهره مند شود. چنانچه سهم به این محدوده حمایتی واکنش مثبت ادامه داری دهد، واگرایی مثبت مخفی ایجاد شده در سهم قوت می یابد و امکان حرکت رو به بالای سهم ایجاد می شود. هدف اولیه ای که برای حرکت احتمالی سهم می توان متصور بود، ۳۰۷۰ ریال است و پس از آن نیز حرکت تا هدف دینامیک وابسته به خط روند صعودی از پیش شکسته شده ممکن خواهد بود. در صورت مشاهده حجم خرید مناسب و ورود نقدینگی به سهم، ورود به سهم با حد ضرر تثبیت زیر ۲۰۵۰ ریال می تواند مناسب باشد.
منبع: شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را ب …
تحلیل تکنیکال حفاری | حفاری شمال