تحرکات قیمتی خودرو شروع شد/ افزایش غیر قانونی قیمت به بهانه بیمه شخص ثالث

تحرکات قیمتی خودرو شروع شد/ افزایش غیر قانونی قیمت به بهانه بیمه شخص ثالث

باوجود رکود در بازار خودرو و رسیدن قیمت برخی خودروها به زیر نرخ نمایندگی‌ها، به دلیل توزیع قطره‌چکانی برخی مدل‌ها، حاشیه بازار دوباره بازگشته و قیمت‌ها در بازار از کارخانه پیشی گرفته است.

تحرکات قیمتی خودرو شروع شد/ افزایش غیر قانونی قیمت به بهانه بیمه شخص ثالث

(image)

باوجود رکود در بازار خودرو و رسیدن قیمت برخی خودروها به زیر نرخ نمایندگی‌ها، به دلیل توزیع قطره‌چکانی برخی مدل‌ها، حاشیه بازار دوباره بازگشته و قیمت‌ها در بازار از کارخانه پیشی گرفته است.
تحرکات قیمتی خودرو شروع شد/ افزایش غیر قانونی قیمت به بهانه بیمه شخص ثالث

بک لینک رنک 6

خبرگزاری اصفحان