تجمع حامیان لاریجانی عصر فردا در سالن مشروطه مجلس/ نامزد نواب رئیس مجلس نمی شوم

تجمع حامیان لاریجانی عصر فردا در سالن مشروطه مجلس/ نامزد نواب رئیس مجلس نمی شوم

نماینده مردم قم در خانه ملت، گفت: عصر فردا نمایندگانی که می خواهند به آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس رأی دهند ساعت ۱۷ در سالن مشروطه تجمع خواهند کرد.

تجمع حامیان لاریجانی عصر فردا در سالن مشروطه مجلس/ نامزد نواب رئیس مجلس نمی شوم

(image)

نماینده مردم قم در خانه ملت، گفت: عصر فردا نمایندگانی که می خواهند به آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس رأی دهند ساعت ۱۷ در سالن مشروطه تجمع خواهند کرد.
تجمع حامیان لاریجانی عصر فردا در سالن مشروطه مجلس/ نامزد نواب رئیس مجلس نمی شوم

مرکز فیلم