تجدید پیمان دانشجویان خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت با شهید سید مهدی سید جوادی

تجدید پیمان دانشجویان خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت با شهید سید مهدی سید جوادی

جمعی از دانشجویان خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت امروز در جوار شیهد سید مهدی سید جوادی با این شهید و آرمان هایش تجدید پیمان کردند.

تجدید پیمان دانشجویان خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت با شهید سید مهدی سید جوادی

(image)

جمعی از دانشجویان خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت امروز در جوار شیهد سید مهدی سید جوادی با این شهید و آرمان هایش تجدید پیمان کردند.
تجدید پیمان دانشجویان خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت با شهید سید مهدی سید جوادی

بک لینک رنک 5

پرس نیوز