تبیین مفاهیم سوره مبارکه «یس» در نمایشگاه قرآن

تبیین مفاهیم سوره مبارکه «یس» در نمایشگاه قرآن

در بخش بانوان بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم غرفه‌ ویژه‌ای برای تبیین مفاهیم سوره مبارکه «یس» راه‌اندازی می‌شود.

تبیین مفاهیم سوره مبارکه «یس» در نمایشگاه قرآن

(image)

در بخش بانوان بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم غرفه‌ ویژه‌ای برای تبیین مفاهیم سوره مبارکه «یس» راه‌اندازی می‌شود.
تبیین مفاهیم سوره مبارکه «یس» در نمایشگاه قرآن

اس ام اس جدید