تا آخر در کنار مردم فلسطین ایستاده‌ایم

تا آخر در کنار مردم فلسطین ایستاده‌ایم

وزیر دفاع رمز پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف را وحدت همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی عنوان کرد و گفت:جمهوری اسلامی ایران تا آخر در کنار مردم فلسطین ایستاده است.

تا آخر در کنار مردم فلسطین ایستاده‌ایم

(image)

وزیر دفاع رمز پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف را وحدت همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی عنوان کرد و گفت:جمهوری اسلامی ایران تا آخر در کنار مردم فلسطین ایستاده است.
تا آخر در کنار مردم فلسطین ایستاده‌ایم

خرید بک لینک

دانلود موزیک