تاکید وزیر کشاورزی بر بی‌نیازی کشور از واردات گندم/ می‌خواهیم ذخایر داخلی را افزایش دهیم

تاکید وزیر کشاورزی بر بی‌نیازی کشور از واردات گندم/ می‌خواهیم ذخایر داخلی را افزایش دهیم

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد امسال شاهد افزایش چشمگیر تولید گندم در کشور هستیم و با توجه به افزایش تولید گندم هم‌اکنون نیز درصدد افزایش ذخایر داخلی نیز هستیم.

تاکید وزیر کشاورزی بر بی‌نیازی کشور از واردات گندم/ می‌خواهیم ذخایر داخلی را افزایش دهیم

(image)

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد امسال شاهد افزایش چشمگیر تولید گندم در کشور هستیم و با توجه به افزایش تولید گندم هم‌اکنون نیز درصدد افزایش ذخایر داخلی نیز هستیم.
تاکید وزیر کشاورزی بر بی‌نیازی کشور از واردات گندم/ می‌خواهیم ذخایر داخلی را افزایش دهیم

اخبار دنیای دیجیتال