تاکید هیئت صنعا بر رفع کامل محاصره یمن

تاکید هیئت صنعا بر رفع کامل محاصره یمن

دور جدید گفت‌وگوهای یمن روز شنبه در حالی در کویت از سرگرفته خواهد شد که اطلاعات واصله حکایت از آن دارند که جنبش انصارالله ۸ موضوع را ارائه خواهد داد که از جمله این موضوعات تثبیت آتش بس و رفع کامل محاصره یمن است.

تاکید هیئت صنعا بر رفع کامل محاصره یمن

(image)

دور جدید گفت‌وگوهای یمن روز شنبه در حالی در کویت از سرگرفته خواهد شد که اطلاعات واصله حکایت از آن دارند که جنبش انصارالله ۸ موضوع را ارائه خواهد داد که از جمله این موضوعات تثبیت آتش بس و رفع کامل محاصره یمن است.
تاکید هیئت صنعا بر رفع کامل محاصره یمن

لایسنس نود 32 ورژن 9

تکنولوژی جدید