تاکید معاون وزیر علوم بر بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی

تاکید معاون وزیر علوم بر بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم برتدوین برنامه‌های راهبردی، ‌بروز رسانی تشکیلات و بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی در دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم تاکید کرد.

تاکید معاون وزیر علوم بر بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی

(image)

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم برتدوین برنامه‌های راهبردی، ‌بروز رسانی تشکیلات و بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی در دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم تاکید کرد.
تاکید معاون وزیر علوم بر بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی

خرید بک لینک رنک 6

خبرگذاری خوزستان