تاکید سازمان ملل بر توانمندسازی فرزندان در برابر انحرافات اجتماعی/ سالانه ۲۰۰ هزار معتاد می‌میرند

تاکید سازمان ملل بر توانمندسازی فرزندان در برابر انحرافات اجتماعی/ سالانه ۲۰۰ هزار معتاد می‌میرند

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: سوءاستفاده از تحولات صنعت داروسازی، مواد صنعتی متنوع مرگ‌آوری را در سرتاسر جهان منتشر کرد به طوری که برخی از کشورها برای رهایی از این پدیده شوم، سیاست جایگزین مواد نرم به جای مواد سخت را اتخاذ نمودند.

تاکید سازمان ملل بر توانمندسازی فرزندان در برابر انحرافات اجتماعی/ سالانه ۲۰۰ هزار معتاد می‌میرند

(image)

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: سوءاستفاده از تحولات صنعت داروسازی، مواد صنعتی متنوع مرگ‌آوری را در سرتاسر جهان منتشر کرد به طوری که برخی از کشورها برای رهایی از این پدیده شوم، سیاست جایگزین مواد نرم به جای مواد سخت را اتخاذ نمودند.
تاکید سازمان ملل بر توانمندسازی فرزندان در برابر انحرافات اجتماعی/ سالانه ۲۰۰ هزار معتاد می‌میرند

اخبار دنیای دیجیتال