تاکنون۷/۵ میلیون کارت هوشمند ملی توزیع شده

تاکنون۷/۵ میلیون کارت هوشمند ملی توزیع شده

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:تاکنون ۷/۵میلیون کارت هوشمند ملی توزیع شده و تا پایان امسال این رقم به ۲۰میلیون کارت هوشمندخواهد رسید.

تاکنون۷/۵ میلیون کارت هوشمند ملی توزیع شده

(image)

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:تاکنون ۷/۵میلیون کارت هوشمند ملی توزیع شده و تا پایان امسال این رقم به ۲۰میلیون کارت هوشمندخواهد رسید.
تاکنون۷/۵ میلیون کارت هوشمند ملی توزیع شده

فروش بک لینک

اس ام اس جدید