تاخیر عربستان در مخالفت با کودتای ترکیه

تاخیر عربستان در مخالفت با کودتای ترکیه

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی(واس) ۱۵ ساعت پس از آغاز کودتا در ترکیه در خبری به نقل از یک منبع مطلع در وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض از بازگشت امور به وضعیت عادی در ترکیه تحت ریاست اردوغان استقبال می کند.

تاخیر عربستان در مخالفت با کودتای ترکیه

(image)

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی(واس) ۱۵ ساعت پس از آغاز کودتا در ترکیه در خبری به نقل از یک منبع مطلع در وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض از بازگشت امور به وضعیت عادی در ترکیه تحت ریاست اردوغان استقبال می کند.
تاخیر عربستان در مخالفت با کودتای ترکیه

خبر جدید