تاثیر مدیتیشن در درمان کمر درد سالمندان

پژوهش جدید محققان نشان می دهد مدیتیشن می تواند بتاثیر مدیتیشن در درمان کمر درد سالمندانه تسکین درد سالمندانی که از درد مزمن در ناحیه کمرشان رنج می برند کمک کند.