بی بی سی: آیت الله طالقانی مخالف اصل ولایت فقیه بود!/ فرزند آیت الله طالقانی: پدرم از هر جریانی به غیر از ولایت فقیه تبری می‌جست

بی بی سی: آیت الله طالقانی مخالف اصل ولایت فقیه بود!/ فرزند آیت الله طالقانی: پدرم از هر جریانی به غیر از ولایت فقیه تبری می‌جست

رسانه دولتی انگلیس پس از انتساب دروغ به آیت الله سیستانی و سندسازی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی، این بار به سراغ اولین امام جمعه تهران پس از انقلاب رفته است.

بی بی سی: آیت الله طالقانی مخالف اصل ولایت فقیه بود!/ فرزند آیت الله طالقانی: پدرم از هر جریانی به غیر از ولایت فقیه تبری می‌جست

(image)

رسانه دولتی انگلیس پس از انتساب دروغ به آیت الله سیستانی و سندسازی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی، این بار به سراغ اولین امام جمعه تهران پس از انقلاب رفته است.
بی بی سی: آیت الله طالقانی مخالف اصل ولایت فقیه بود!/ فرزند آیت الله طالقانی: پدرم از هر جریانی به غیر از ولایت فقیه تبری می‌جست

میهن دانلود