بی‌. بی.‌ سی: ایران تسلیم فشارهای عربستان نمی‌شود

بی‌. بی.‌ سی: ایران تسلیم فشارهای عربستان نمی‌شود

وبگاه شبکه خبری «بی بی.‌سی» نوشت: عربستان بدون انجام یک مصالحه و صرفا با روش مقابله موفق به تغییر سیاست‌های ایران نمی‌شود.

بی‌. بی.‌ سی: ایران تسلیم فشارهای عربستان نمی‌شود

(image)

وبگاه شبکه خبری «بی بی.‌سی» نوشت: عربستان بدون انجام یک مصالحه و صرفا با روش مقابله موفق به تغییر سیاست‌های ایران نمی‌شود.
بی‌. بی.‌ سی: ایران تسلیم فشارهای عربستان نمی‌شود

هنر