بی‌تدبیری دولت و واکنش مراجع/ علت اعتراض علما به روحانی

بی‌تدبیری دولت و واکنش مراجع/ علت اعتراض علما به روحانی

یک عضو ارشد جامعه مدرسین از نامه اعتراضی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به رئیس جمهور خبر داد که تا این لحظه پاسخی از طرف آقای روحانی به دنبال نداشته ایشان تاکید کردند: این نامه به طور «محرمانه» برای رئیس‌جمهور ارسال شده است.

بی‌تدبیری دولت و واکنش مراجع/ علت اعتراض علما به روحانی

(image)

یک عضو ارشد جامعه مدرسین از نامه اعتراضی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به رئیس جمهور خبر داد که تا این لحظه پاسخی از طرف آقای روحانی به دنبال نداشته ایشان تاکید کردند: این نامه به طور «محرمانه» برای رئیس‌جمهور ارسال شده است.
بی‌تدبیری دولت و واکنش مراجع/ علت اعتراض علما به روحانی

فروش بک لینک قوی

لردگان