بین ایران و کره جنوبی دو تفاهنامه گازی امضا شد

بین ایران و کره جنوبی دو تفاهنامه گازی امضا شد

تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی گاز ایران و شرکت CO GAS کره جنوبی بعد از ظهر یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران به امضا رسید.

بین ایران و کره جنوبی دو تفاهنامه گازی امضا شد

(image)

تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی گاز ایران و شرکت CO GAS کره جنوبی بعد از ظهر یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران به امضا رسید.
بین ایران و کره جنوبی دو تفاهنامه گازی امضا شد

آپدیت نود 32 ماهانه

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی